#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Huyết Tộc Đáng Yêu

Huyết Tộc Đáng Yêu

Tên khác: Không có
Tác giả: Điệu Canh
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 22/07/2017

Phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nhặt được một “con” tổng tài Vampire, bị mất trí nhớ nên tổng tài Vampire có chút kỳ lạ… Bày trò hãm hại, ham chơi, nhưng mà lại tinh thông mọi thứ. Nè! Anh có thể đừng dùng đôi mắt giả vờ đáng thương đó nhìn tôi nữa được không? Được được được, là tôi sai rồi! Anh đừng có qua đây!!! Cũng đừng có liếm tôi nữa!!! Hãy xem phóng viên báo lá cải Lâm Tịch nuôi và cưng chiều huyết tộc này như thế nào?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 21216/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 21115/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20914/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20813/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20712/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20611/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20510/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20409/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20308/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20207/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20106/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 20005/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19904/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19803/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19702/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19601/07/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19530/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19429/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19328/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19227/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19126/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 19025/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18924/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18823/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18722/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18621/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18520/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18419/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18318/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18217/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18116/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 18015/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17914/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17813/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17611/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17510/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17409/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17308/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17207/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17106/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 17005/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16904/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16803/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16702/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16601/06/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16531/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16430/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16329/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16228/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16127/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 16026/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15925/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15824/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15723/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15622/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15521/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15420/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15319/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15218/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15117/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 15016/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14915/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14814/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14713/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14612/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14511/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14410/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14309/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14208/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14107/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 14006/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13905/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13804/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13703/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13602/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13501/05/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13430/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13329/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13228/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13127/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 13026/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12925/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12824/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12723/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12622/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12521/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12420/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12319/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12218/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12117/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 12016/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11915/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11814/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11713/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11612/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11511/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11410/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11309/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11208/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11107/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 11006/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10905/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10804/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10703/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10602/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10501/04/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10431/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10330/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10229/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10128/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 10027/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9926/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9825/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9724/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9623/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9522/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9421/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9320/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9219/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9118/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 9017/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8916/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8815/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8714/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8613/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8512/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8411/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8310/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8209/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8108/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 8007/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7906/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7805/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7704/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7603/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7502/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7401/03/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7329/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7228/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7127/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 7026/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6925/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6824/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6723/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6622/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6521/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6420/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6319/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6218/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6117/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 6016/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5915/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5814/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5713/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5612/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5511/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5410/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5309/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5208/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5107/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 5006/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4905/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4804/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4703/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4602/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4501/02/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4431/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4330/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4229/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4128/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 4027/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3926/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3825/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3724/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3623/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3522/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3421/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3320/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3219/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3118/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 3017/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2916/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2815/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2714/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2613/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2512/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2411/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2310/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2209/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2108/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 2007/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1906/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1805/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1704/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1603/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1502/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1401/01/2020
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1331/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1230/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1129/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 1028/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 927/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 826/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 725/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 624/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 523/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 422/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 321/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 220/12/2019
Huyết Tộc Đáng Yêu – Chap 119/12/2019

Bình luận