#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Huyết Tộc Cấm Vực

Huyết Tộc Cấm Vực

Tên khác: Vampire Sphere
Tác giả: AKI.7
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 27/06/2014

9 năm trước gieo trồng đã nở ra 3 đóa hoa hồng. Phía sau những cô gái được lựa chọn, đôi cánh của số phận đã được mở ra. Huyết tộc và các thợ săn, hoa hồng và ma quỷ, tình yêu như một bản giao hưởng ngân lên những điệu nhạc u uất!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 131.315/02/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 131.209/02/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 131.104/02/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.1002/02/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.926/01/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.819/01/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.712/01/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.605/01/2019
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.530/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.222/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 130.114/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 129.310/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 129.207/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 129.103/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 128.401/12/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 128.328/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 128.224/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 128.120/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 127.618/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 127.513/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 127.210/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 127.106/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 126.401/11/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 126.329/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 126.225/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 126.124/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 125.424/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 125.315/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 125.212/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 125.109/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 124.405/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 124.302/10/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 124.227/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 124.123/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 123.419/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 123.315/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 123.211/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 123.108/09/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 122.228/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 122.121/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 121.215/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 121.108/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 120.407/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 120.304/08/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 120.231/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 120.128/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 119.424/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 119.319/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 119.215/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 119.111/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 118.407/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 118.303/07/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 118.229/06/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 118.126/06/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 117.209/06/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 117.106/06/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 116.327/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 116.224/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 116.122/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 115.313/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 115.209/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 115.108/05/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 11423/04/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 11306/04/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 11223/03/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 11111/03/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 110.306/03/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 110.203/03/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 110.126/02/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10902/02/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10820/01/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 107.212/01/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 107.108/01/2018
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10620/12/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10505/12/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10421/11/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10305/11/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10220/10/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10128/09/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 10021/09/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9904/09/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9820/08/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9704/08/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9626/07/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9510/07/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9422/06/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9321/06/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9219/05/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9110/05/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 9024/04/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8903/04/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8807/03/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8722/02/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8610/02/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 8517/01/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 84.206/01/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 84.104/01/2017
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 83.221/12/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 83.114/12/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 82.207/12/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 82.102/12/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 81.222/11/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 81.118/11/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 80.208/11/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 80.104/11/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 79.221/10/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 79.115/10/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 78.208/10/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 78.101/10/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7720/09/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7605/09/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7520/08/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7405/08/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7320/07/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7205/07/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7120/06/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 7005/06/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6919/05/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6805/05/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6719/04/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6604/04/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6519/03/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6409/03/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6320/02/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6202/02/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6118/01/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 6004/01/2016
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5920/12/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5804/12/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5719/11/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5604/11/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5519/10/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5419/09/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5330/08/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5220/08/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5106/08/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 5020/07/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4905/07/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4822/06/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4705/06/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4624/05/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4509/05/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4418/04/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4311/04/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4221/03/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4107/03/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 4012/02/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3907/02/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3820/01/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3704/01/2015
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3619/12/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3505/12/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3419/11/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3316/11/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3218/10/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3128/09/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 3020/09/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2904/09/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2820/08/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2704/08/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2622/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2521/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2420/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2319/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2218/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2117/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 2016/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1915/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1814/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1713/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1612/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1511/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1410/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1309/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1208/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1107/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 1006/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 905/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 804/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 703/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 602/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 501/07/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 430/06/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 329/06/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 228/06/2014
Huyết Tộc Cấm Vực – Chap 127/06/2014

Bình luận