Huyết Ma Nhân

Huyết Ma Nhân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 27/06/2015

 

Sinh viên đại học năm nhất Chu tiểu an tình cờ có được một chiếc nhẫn không rõ lai lịch, trong miệng hắn bất ngờ chui ra một cái huyết ma nhân, một bí mật kinh thiên về nhân loại lập tức được vạch trần…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Huyết Ma Nhân – Chap 27624/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27522/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27415/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27313/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27209/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27107/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 27005/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26904/09/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26828/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26725/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26621/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26518/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26410/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26307/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26203/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26101/08/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 26030/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25928/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25826/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25723/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25619/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25517/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25415/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25312/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25209/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25107/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 25005/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24901/07/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24823/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24721/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24619/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24516/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24411/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24307/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24205/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24102/06/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 24028/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23924/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23823/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23716/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23615/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23509/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23408/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23307/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23205/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23101/05/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 23028/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22926/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22824/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22721/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22618/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22512/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22410/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22307/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22203/04/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22131/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 22029/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21927/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21816/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21713/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21611/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21510/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21408/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21306/03/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21227/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21125/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 21024/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20922/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20820/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20718/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20616/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20515/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20413/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20311/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20207/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20102/02/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 20018/01/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 19913/01/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 19809/01/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 19703/01/2017
Huyết Ma Nhân – Chap 19631/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19526/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19423/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19320/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19217/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19114/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 19014/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18906/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18801/12/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18728/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18625/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18521/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18418/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18314/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18211/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18108/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 18005/11/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17931/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17828/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17725/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17621/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17518/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17414/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17311/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17208/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17102/10/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 17029/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16926/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16822/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16718/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16616/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16512/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16410/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16305/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16202/09/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16128/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 16026/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15922/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15820/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15717/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15615/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15510/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15408/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15306/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15202/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15101/08/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 15028/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14927/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14824/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14716/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14615/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14514/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14413/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14312/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14210/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14109/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 14007/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13907/07/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13813/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13712/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13612/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13511/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13410/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13309/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13208/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13107/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 13006/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12906/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12806/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12806/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12705/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12605/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12504/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12402/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12301/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12201/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12101/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 12001/06/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11901/05/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11829/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11726/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11625/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11525/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11425/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11318/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11217/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11117/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 11011/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10901/04/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10826/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10725/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10620/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10513/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10410/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10309/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10201/03/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10107/02/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 10005/02/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9931/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9830/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9730/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9625/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9525/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9419/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9316/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9211/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9109/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 9007/01/2016
Huyết Ma Nhân – Chap 8929/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8827/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8715/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8609/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8508/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8404/12/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8326/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8225/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8117/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 8015/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7903/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7803/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7702/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7602/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7502/11/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7416/10/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7315/10/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7206/10/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7102/10/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 7001/10/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6929/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6825/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6718/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6616/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6511/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6408/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6307/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6201/09/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6131/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 6025/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5922/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5821/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5720/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5609/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5508/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5407/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5303/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5202/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5102/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 5002/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4901/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4801/08/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4731/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4630/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4530/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4430/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4329/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4228/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4128/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 4028/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3927/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3827/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3726/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3626/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3525/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3424/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3324/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3223/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3123/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 3022/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2921/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2821/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2720/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2620/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2519/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2418/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2317/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2217/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2116/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 2015/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1914/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1813/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1712/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1612/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1512/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1409/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1308/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1206/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1105/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 1005/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 903/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 802/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 701/07/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 630/06/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 529/06/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 428/06/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 327/06/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 227/06/2015
Huyết Ma Nhân – Chap 127/06/2015

Bình luận