#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Huyễn Thú Vương

Huyễn Thú Vương

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 19/04/2016

Huyễn thú đại lục, tại đây nhân loại cùng hồn thú tồn trên đại lục, bất đồng vận mệnh, hãy xem một tiểu tử bình thường trở thành Huyễn Thú Vương như thế nào!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Huyễn Thú Vương – Chap 27920/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27818/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27716/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27614/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27512/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27410/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27308/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27206/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27104/08/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 27029/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26927/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26825/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26717/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26616/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26513/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26411/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26309/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26207/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26107/07/2019
Huyễn Thú Vương – Chap 26030/12/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 26010/12/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25905/12/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25830/11/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25720/11/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25608/11/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25529/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25422/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25320/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25219/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25105/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 25004/10/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24926/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24822/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24719/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24610/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24508/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24404/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24304/09/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24227/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24123/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 24021/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23916/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23811/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23710/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23610/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23509/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23407/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23306/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23201/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23101/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 23001/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22901/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22801/08/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22730/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22628/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22527/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22425/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22323/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22220/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22118/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 22017/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21915/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21814/07/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21528/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21427/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21325/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21223/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21120/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 21018/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20917/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20816/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20715/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20611/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20510/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20409/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20301/05/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20227/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20123/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 20020/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19919/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19814/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19712/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19606/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19504/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19402/04/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19331/03/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19226/03/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19124/03/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 19022/03/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 18920/03/2018
Huyễn Thú Vương – Chap 18809/10/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18701/10/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18620/09/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18512/09/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18408/09/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18330/08/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18223/08/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18114/08/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 18007/08/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17930/07/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17824/07/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17717/07/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17609/07/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17504/07/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17429/06/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17320/06/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17213/06/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17107/06/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 17030/05/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16922/05/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16816/05/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16709/05/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16604/05/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16525/04/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16419/04/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16311/04/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16207/04/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16129/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 16023/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15916/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15811/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15706/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15603/03/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15523/02/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15416/02/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15304/02/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15224/01/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15118/01/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 15014/01/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 14912/01/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 14803/01/2017
Huyễn Thú Vương – Chap 14728/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14626/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14520/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14413/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14309/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14205/12/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14130/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 14025/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13918/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13814/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13708/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13605/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13502/11/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13427/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13321/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13216/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13113/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 13008/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12903/10/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12828/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12724/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12620/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12519/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12419/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12303/09/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12230/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12126/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 12022/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11919/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11815/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11713/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11608/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11505/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11402/08/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11329/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11226/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11124/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 11022/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10916/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10809/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10706/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10605/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10504/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10404/07/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10323/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10222/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10115/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 10009/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9908/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9807/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9706/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9606/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9506/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9405/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9305/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9205/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9104/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 9004/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8904/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8802/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8702/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8601/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8501/06/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8431/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8331/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8230/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8130/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 8030/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7930/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7829/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7729/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7629/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7528/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7428/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7327/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7226/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7126/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 7025/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6924/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6824/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6723/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6623/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6523/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6423/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6322/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6221/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6121/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 6021/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5920/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5820/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5720/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5619/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5519/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5419/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5318/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5218/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5118/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 5017/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4917/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4816/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4716/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4616/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4515/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4415/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4314/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4214/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4113/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 4013/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3912/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3812/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3711/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3611/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3510/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3410/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3310/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3209/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3109/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 3008/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2908/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2806/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2706/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2606/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2505/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2405/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2305/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2203/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2103/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 2003/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1903/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1802/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1702/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1602/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1501/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1401/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1301/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1201/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1101/05/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 1029/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 929/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 828/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 728/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 628/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 527/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 424/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 322/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 221/04/2016
Huyễn Thú Vương – Chap 119/04/2016

Bình luận