Huyền Hạo Chiến Ký

Huyền Hạo Chiến Ký

Tên khác: Không có
Tác giả: Trinh Đa Cường
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: comicvn
Ngày thêm: 21/07/2017

 

Bí thuật thời cổ “Thanh Điểu Thuật” có khả năng nghiêng trời lệch đất, xoay chuyển vận thế. Người tinh thông Thanh Điểu Thuật được gọi là Thanh Điểu Sư. Một trăm năm trước, Thanh Điểu Đại Sư “Thẩm Nhất” phong ấn tà thú “Kỳ Lân” trong “Huyền Hạo”. Một trăm năm sau, thiếu niên Diệp Diêu mang thiên mệnh giải khai phong ấn Huyền Hạo, bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt Huyền Hạo của các Thanh Điểu Sư

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8512/01/2018
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8408/01/2018
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8306/01/2018
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8204/01/2018
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8101/01/2018
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 8031/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7927/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7826/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7720/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7618/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7510/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7408/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7301/12/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7221/11/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7111/11/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 7009/11/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6906/11/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6829/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6723/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6622/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6520/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6417/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6313/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6209/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6108/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 6006/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5905/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5804/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5703/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5601/10/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5530/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5428/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5327/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5226/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5125/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 5024/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4922/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4820/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4719/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4618/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4517/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4415/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4212/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4112/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 4010/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3909/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3807/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3706/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3604/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3502/09/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3431/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3329/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3227/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3119/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 3018/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2917/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2815/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2712/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2608/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2507/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2406/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2305/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2204/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2103/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 2002/08/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1931/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1830/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1729/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1628/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1527/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1426/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1325/07/2017
Huyền Hạo Chiến Kí – Chap 1224/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 1122/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 1021/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 921/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 821/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 721/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 621/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 521/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 421/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 321/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 221/07/2017
Huyền Hạo Chiến Ký – Chap 121/07/2017

Bình luận

Tết 2018