Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 14/07/2017

 

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3419/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3314/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3206/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3130/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3022/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2919/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2813/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2702/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2626/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2524/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2417/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2310/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2228/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2120/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2013/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1907/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1829/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1723/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1618/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1513/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1406/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1325/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1218/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1116/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1015/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 928/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 827/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 721/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 620/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 517/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 417/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 316/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 215/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 114/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 014/07/2017

Bình luận

Tết 2018