#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Huyền Giới Chi Môn

Huyền Giới Chi Môn

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 14/07/2017

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12622/06/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12522/06/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12405/05/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12310/04/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12214/03/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12113/02/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 12028/01/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11909/01/2020
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11818/12/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11707/12/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11620/11/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11531/10/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11428/10/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11314/10/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11214/10/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11125/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 11015/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10908/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10808/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10704/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10601/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10501/09/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10431/08/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10331/08/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10219/08/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10117/08/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 10015/08/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9924/07/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9822/07/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9720/07/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9623/06/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9521/06/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9419/06/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9302/05/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9230/04/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9114/04/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 9012/04/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8925/03/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8823/03/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8722/03/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8605/03/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8507/02/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8405/02/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8317/01/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8215/01/2019
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8126/12/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 8017/12/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7916/12/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7824/11/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7718/11/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7611/11/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7504/11/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7428/10/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7321/10/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7213/10/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7130/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 7017/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6916/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6807/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6702/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6602/09/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6518/08/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6417/08/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6327/07/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6221/07/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6120/07/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 6007/07/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5901/07/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5822/06/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5716/06/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5611/06/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5501/06/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5426/05/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5322/05/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5214/05/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5104/05/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 5027/04/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4920/04/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4814/04/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4707/04/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4602/04/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4524/03/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4417/03/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4313/03/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4208/03/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4102/03/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 4027/02/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3923/02/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3822/02/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3709/02/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3602/02/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3529/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3419/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3314/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3206/01/2018
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3130/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 3022/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2919/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2813/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2702/12/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2626/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2524/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2417/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2310/11/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2228/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2120/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 2013/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1907/10/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1829/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1723/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1618/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1513/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1406/09/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1325/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1218/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1116/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 1015/08/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 928/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 827/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 721/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 620/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 517/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 417/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 316/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 215/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 114/07/2017
Huyền Giới Chi Môn – Chap 014/07/2017

Bình luận