Hung Thú Cuồng Đao

Hung Thú Cuồng Đao

Tên khác: Không có
Tác giả: Trịnh Kiến Hoà, Đặng Chí Huy
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 18/11/2014

 
 

Câu truyện bắt đầu từ một kẻ thất tình tên Phong Thập Tam…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận