#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Thảo Luận
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng

Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 27/04/2018

Cứ ngỡ chỉ trêu chọc một nam thần trên mạng thôi, ai ngờ từ đó cuộc sống nhân gian như biến thành địa ngục… cho dù con quỷ này có đẹp trai hơn nữa, tôi cũng không muốn ngủ cùng đâu, có thể xuống khỏi giường của tôi chứ?

Ghé thăm Ngôn Phong Comics để xem nhiều hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4515/02/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4407/02/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4304/02/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4230/01/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4125/01/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 4017/01/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3909/01/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3801/01/2019
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3629/12/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3508/10/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3407/10/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3302/10/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3201/10/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3129/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 3025/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2924/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2813/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2708/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2606/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2505/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2403/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2302/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2201/09/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2131/08/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2009/08/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1909/08/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1802/08/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1726/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1621/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1512/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1410/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1306/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1205/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1104/07/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1024/06/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 921/06/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 816/06/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 710/06/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 602/06/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 517/05/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 410/05/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 307/05/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 2.502/05/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 229/04/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 1.228/04/2018
Hung Mãnh Quỷ Phu Bà Thượng Sàng – Chap 127/04/2018

Bình luận