Hoshino, Me o Tsubutte

Hoshino, Me o Tsubutte

Tên khác: Không có
Tác giả: NAGASHII Kouhei, Ishigana
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyentranh8
Ngày thêm: 26/08/2016

 

Kobayakawa là một tên tự kỉ, có định kiến về đời sống học đường. Một ngày, hắn gặp một nhỏ xinh đẹp Hoshino Misaki, nhỏ có một bí mật mà chỉ nhỏ và người bạn thưở nhở biết. Và từ khi Kobayakawa biết về bí mật đó, cuộc sống học đường bình thường của hắn đã kết thúc và mỗi ngày hắn sẽ có nhiệm vụ trang điểm cho Hoshino!

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 3414/03/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 3308/03/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 3205/03/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 3105/03/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 3023/02/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2916/02/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2812/02/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2704/02/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2629/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2522/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2419/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2314/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2212/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2104/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 2001/01/2018
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1925/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1822/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1716/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1611/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1511/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1411/12/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1330/11/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1230/11/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1127/03/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 1027/03/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 916/02/2017
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 806/12/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 713/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 609/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 507/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 404/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 304/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 204/09/2016
Hoshino, Me o Tsubutte – Chap 126/08/2016

Bình luận