Honorable Baek Dong Soo

Honorable Baek Dong Soo

Tên khác: Không có
Tác giả: LEE Jae-Heon
Nhóm dịch: SOTM
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: sotmcomic.com
Ngày thêm: 14/08/2014

 
 

Một vài tên phản thần trong triều vu cho thái tử tội tạo phản và muốn loại trừ thái tử! Hoàng thượng phải làm gì để cứu con trai của mình?Mọi chuyện tưởng như đã kết thúc với thái tử trong chiếc quan tài gỗ, nhưng đột nhiên, thái tử bỗng trở lên rất có sức ảnh hưởng và đầy quyền lực, hơn cả tưởng tượng…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận