Hồng Tiểu Thư

Hồng Tiểu Thư

Tên khác: Tiểu Thư Họ Hồng
Tác giả: Hwang Mi Ri
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: alesibook
Ngày thêm: 23/03/2016

 
 

Hồng tiểu thư kể về 1 gia đình có 3 anh em hai trai 1 gái. Nanhee Hong là con thứ hai của nhà họ Hồng. Ngay sau khi sinh cô thì mẹ có bầu nên không chăm sóc cô được nhiều. Và cô được người anh cả chăm sóc ,ông này là 1 dân anh chị coi em gái như công chúa của mình,khi nào em quên ăn sáng hắn sẵn sàng đe dọa cô giáo để mang đồ ăn cho em. Còn cậu em út thì rất hay bị cô bắt nạt. Khi biết tin cậu em út trốn học cô quyết đi tìm cậu em để xử cho nó 1 trận. Nơi cậu em đang ở à 1 quán bia và tại đây cô đã gặp tên tóc đen Nanhee cô sẽ làm gì?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hồng Tiểu Thư – Chap 4223/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 4123/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 4023/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3923/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3823/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3723/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3623/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3523/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3423/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3323/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3223/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3123/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 3023/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2923/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2823/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2723/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2623/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2523/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2423/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2323/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2223/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2123/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 2023/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1923/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1823/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1723/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1623/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1523/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1423/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1323/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1223/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1123/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 1023/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 923/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 823/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 723/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 623/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 523/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 423/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 323/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 223/03/2016
Hồng Tiểu Thư – Chap 123/03/2016

Bình luận