Honey x Honey Drops

Honey x Honey Drops

Tên khác: Mitsu x Mitsu Drops
Tác giả: Minami Kanan
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: xiS
Ngày thêm: 19/03/2015

 
 

Yuzuru là một cô gái 15 tuổi đang theo học năm đầu tiên tại học viện Houjou. Trong khi làm việc hè, cô đã gặp một tên nhà giàu phiền phức học cùng trường, Renge Kai, và Kai lại là một thành viên trong lớp Kugeka – Lớp dành cho những học sinh con nhà giàu nức vách đổ tường.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè, cô nhận ra rằng mình đã trở thành “Honey” của Kai – trợ lý của các Kugeka.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Honey x Honey Drops – Chap 4507/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 4407/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 4307/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 4207/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 4107/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 4007/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3907/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3807/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3707/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3607/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3507/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3407/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3307/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3207/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3107/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 3007/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2907/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2807/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2707/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2607/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2507/10/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2427/07/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2315/06/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2231/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2119/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 2019/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1919/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1819/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1719/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1619/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1519/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1419/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1319/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1219/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1119/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 1019/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 919/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 819/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 719/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 619/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 519/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 419/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 319/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 219/03/2015
Honey x Honey Drops – Chap 119/03/2015

Bình luận