Honey Buddy

Honey Buddy

Tên khác: Không có
Tác giả: Akegami Takara
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đang cập nhật
Ngày thêm: 25/07/2016

 
 

Rơi vào lưới tình của Yankee và phong cách Yankee cũ.Mộ tam giác tính yêu có là một sự phiền hà hay gì (theo cách nghĩ của Yankee)

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Honey Buddy – Chap 325/07/2016
Honey Buddy – Chap 225/07/2016
Honey Buddy – Chap 125/07/2016

Bình luận