Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ

Tên khác: Love Of Firos You, Hapi Mari
Tác giả: Sniper.Bin
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: vnsharing
Ngày thêm: 13/02/2016

 
 

Không dựa dẫm vào con trai! Sống bằng thực lực của mình, là quan niệm sống của Chikazu Dojizu. Chikazu vì trả món nợ cho ba mà giấu công ty làm phục vụ ở quán nước. Suốt 22 năm mà gần như không có bạn trai
Bất ngờ xuất hiện một giám đốc là Hokuto, với lời đề nghị sẽ trả nợ cho Chikazu với điều kiện cô ấy kết hôn với mình. Dù không muốn nhưng Chikazu vẫn đồng ý điều kiện đó.
Sau khi đăng ký kết hôn, hai người bắt đầu cuộc sống bí mật. Trong lúc đó, Chikazu đã bắt đầu cảm nhận được

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 4013/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3913/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3813/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3713/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3613/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3513/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3413/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3313/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3213/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3113/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 3013/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2913/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2813/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2713/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2613/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2513/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2413/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2313/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2213/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2113/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 2013/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1913/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1813/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1713/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1613/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1513/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1413/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1313/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1213/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1113/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 1013/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 913/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 813/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 713/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 613/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 513/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 413/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 313/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 213/02/2016
Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ – Chap 113/02/2016

Bình luận