#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng

Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/thattinhthamthuoc
Ngày thêm: 18/11/2017

Kỳ Tiểu Tinh, một cô gái có nhan sắc đẹp tuyệt trần nhưng lại có sở thích đùa giỡn tình cảm của đàn ông. Một lần cô bị dính một lời nguyền rằng trong mắt mọi đàn ông cô là kẻ xấu xí nhất và xuyên không về cổ đại, nơi có một chàng trai cũng là huyết tộc như cô. Chàng trai nhe rằng ra cười một cách đầy nham hiểm, bịch mắt cô lại, nhẹ nhàng liếm và rồi…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 8315/05/2020
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 8215/05/2020
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 8115/05/2020
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 8015/09/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 79.520/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7920/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 78.506/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7806/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7704/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7602/08/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7513/06/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7428/05/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7307/05/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7206/05/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7122/04/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 7012/04/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6901/04/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6824/03/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6724/03/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6602/03/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6502/02/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6402/02/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6311/01/2019
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6210/12/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6127/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 6027/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5927/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5819/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5706/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5606/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5506/11/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5427/09/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5322/09/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5203/09/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5128/08/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 5020/08/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4913/08/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4804/08/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4704/08/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4627/07/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4516/07/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4409/07/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4330/06/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4223/06/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4112/06/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 4003/06/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3903/06/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3827/05/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3720/05/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3613/05/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3506/05/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3401/05/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3323/04/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3216/04/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3110/04/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 3007/04/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2905/04/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2821/03/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2720/03/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2608/03/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2508/03/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2410/02/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2305/02/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2229/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2127/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 2021/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1914/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1814/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1713/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1610/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1509/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1409/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1301/01/2018
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1224/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1122/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 1019/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 918/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 814/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 712/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 610/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 508/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 403/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 303/12/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 218/11/2017
Hôm Nay Ta Cũng Muốn Trêu Chọc Nàng – Chap 118/11/2017

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng