#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần

Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 19/09/2015

Một nam sinh viên đại học năm 2 hiền lành, vô duyên vô cớ bị người ta biến thành mỹ nữ theo tiêu chuẩn (xinh đẹp, ngực tấn công, mông phòng thủ). Không biết là vị thần nào hạ độc thủ với anh/nàng ta? và còn những chuyện dở khóc dở cười gì đang chờ hắn/nàng?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10909/05/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10808/05/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10707/05/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10602/05/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10501/05/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10428/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10327/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10226/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10126/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 10025/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9924/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9822/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9721/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9620/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9520/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9418/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9317/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9216/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9114/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 9013/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8912/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8810/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8701/04/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8629/03/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8523/03/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8423/03/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8321/03/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8206/03/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8129/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 8024/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7916/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7815/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7701/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7601/01/2016
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7515/12/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7415/12/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7308/12/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7206/12/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7103/12/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 7025/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6923/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6816/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6715/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6615/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6513/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6402/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6302/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6201/11/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6131/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 6030/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5928/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5827/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5725/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5625/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5524/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5424/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5324/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5220/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5120/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 5019/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4918/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4817/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4713/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4611/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4508/10/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4426/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4322/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4220/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4120/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 4019/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3919/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3819/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3719/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3619/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3519/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3419/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3319/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3219/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3119/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 3019/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2919/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2819/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2719/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2619/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2519/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2419/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2319/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2219/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2119/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 2019/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1919/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1819/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1719/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1619/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1519/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1419/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1319/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1219/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1119/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 1019/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 919/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 819/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 719/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 619/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 519/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 419/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 319/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 219/09/2015
Hôm Nay Bắt Đầu Làm Nữ Thần – Chap 119/09/2015

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng