#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hôi Phi Yên Diệt

Hôi Phi Yên Diệt

Tên khác: Không có
Tác giả: Takeuchi Naoko
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Yuraka - (Tuyết Lam)
Ngày thêm: 04/04/2015

Giữa đô thị phồn hoa, ồn ào xuyên qua Tu Nhân Giới, giữa chốn cá lớn ăn cá bé, kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu thật sự sẽ có chỗ cho nàng dung thân? Ai cho ngươi cướp vật bố thí? Đứa nhỏ này, ngươi dựa vào tà đồ để tự ý giải quyết sao! Nếu không, cho các ngươi hồn phi phách tán, tái vô luân hồi!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận