Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Hoàng Thượng Pê-Đê - Hãy Tránh Xa Ta Ra

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyentranh
Ngày thêm: 28/07/2016

 

Ông vua của làng giải trí đang hot Cố Hải bất ngờ xuyên không ngay chính trong buồng tắm của mình đến dị giới Chu Tước quốc. Rồi ma xui quỷ khiến lại biến thành Đế Hậu. Hành trình cùng ăn rồi ngủ, đấu đá chúng phi, loạn gian thần, bảo vệ cúc hoa… bắt đầu.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16306/12/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16202/12/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16129/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 16025/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15925/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15815/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15714/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15612/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15505/11/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15431/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15327/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15226/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15112/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 15009/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14907/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14805/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14701/10/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14630/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14526/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14424/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14319/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14217/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14114/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 14012/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13911/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13810/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13709/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13607/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13506/09/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13430/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13329/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13228/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13128/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 13027/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12926/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12826/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12726/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12626/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12526/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12426/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12326/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12226/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12126/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 12026/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11926/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11826/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11726/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11626/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11526/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11426/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11326/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11226/08/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11108/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 11008/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10907/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10807/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10704/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10604/02/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10524/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10424/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10324/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10222/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10122/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 10021/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9921/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9821/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9721/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9621/01/2017
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9520/12/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 9420/12/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 92-9330/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 90-9121/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 88-8913/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 85-86-8713/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 83-8409/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 81-8204/11/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 79-8022/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 77-7816/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 75-7616/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 73-7416/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 71.1-7216/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 69-70-71.116/10/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 65-66-67-6824/09/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 63-6424/09/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 60-61-6213/09/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 58-5904/09/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 56-5729/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 54-5524/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 5319/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 5219/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 50-5119/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4919/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4819/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4719/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 45-4619/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4415/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4315/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4215/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4115/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 4010/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3910/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3810/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3710/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3610/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3510/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3410/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3310/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3210/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3110/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 3010/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2910/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2810/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2710/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2610/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2503/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2401/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2301/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2201/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2101/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 2001/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1901/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1801/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1701/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1601/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1501/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1401/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1301/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1201/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1101/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 1001/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 901/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 801/08/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 729/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 628/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 528/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 428/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 328/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 228/07/2016
Hoàng Thượng Pê-Đê – Hãy Tránh Xa Ta Ra – Chap 128/07/2016

Bình luận