#Tổng Tài Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 04/03/2019

Tài nữ trung y đến từ thế kỷ 21 – Ngọc Trúc ngoài ý muốn xuyên về cổ đại, trở thành hoàng đế nử giả nam trang, không chỉ có hậu cung 3000 giai lệ, mà còn lập mỹ nam thừa tướng – Lăng Tiêu Sách làm đệ nhất nam phi, mở ra chế độ nam phi, mở rộng hậu cung, chơi khắp hoàng triều, diễn một màn cung đình hoan hỉ.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7919/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7818/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7717/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7615/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7514/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7413/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7311/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7209/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7107/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 7006/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6905/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6804/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6703/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6601/09/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6528/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6427/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6325/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6223/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6122/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 6011/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5908/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5807/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5703/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5602/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5501/08/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5428/07/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5323/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5221/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5120/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 5015/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4913/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4811/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4708/06/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4631/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4528/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4422/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4321/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4220/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4119/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 4018/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3914/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3813/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3712/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3611/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3510/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3409/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3308/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3204/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3102/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 3001/05/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2926/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2825/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2724/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2622/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2520/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2419/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2318/04/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2231/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2130/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 2029/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1928/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1827/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1726/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1625/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1524/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1422/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1321/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1220/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1119/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 1018/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 917/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 816/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 715/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 613/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 512/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 411/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 310/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 207/03/2019
Hoàng Thượng Ở Trên, Thần Ở Dưới – Chap 104/03/2019

Bình luận