#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 03/10/2016

Phú nhị đại xuyên việt phải đi làm thái giám, lại có thể nhìn thấy độ thân thiện của mọi người với mình, cho nên tìm cách để hoàng thượng trọng dụng mình, thế nhưng hoàng thượng càng tốt với hắn với bao nhiêu thì các đại thần càng ghét hắn bấy nhiêu

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 86.629/06/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 86.528/05/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8614/05/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8508/05/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8430/04/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8323/04/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8217/04/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8103/04/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 8027/03/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7926/03/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7813/03/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7709/03/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7627/02/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7519/02/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7412/02/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7329/01/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7222/01/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7115/01/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 7008/01/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6901/01/2018
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6825/12/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6718/12/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6611/12/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6505/12/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6427/11/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6320/11/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6213/11/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6106/11/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 6030/10/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5923/10/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5816/10/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5702/10/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5625/09/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5519/09/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5404/09/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5328/08/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5221/08/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5116/08/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 5009/08/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4931/07/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4826/07/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4719/07/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4604/07/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4519/06/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4416/06/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4307/06/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4203/06/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4129/05/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 4016/05/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3908/05/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3803/05/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3730/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3629/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3528/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3427/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3326/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3218/04/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3121/03/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 3010/03/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2928/02/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2821/02/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2716/02/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2608/02/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2507/02/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2425/01/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2323/01/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2210/01/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2103/01/2017
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 2031/12/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1920/12/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1814/12/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1708/12/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1628/11/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1523/11/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1414/11/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1307/11/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1231/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1127/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 1021/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 919/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 816/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 714/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 612/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 509/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 407/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 306/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 204/10/2016
Hoàng Thượng! Hãy Sủng Ái Ta Đi! – Chap 104/10/2016

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng