#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoàng Phi 9000 Tuổi

Hoàng Phi 9000 Tuổi

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: NTruyen.info
Ngày thêm: 05/05/2019

Thống soái Diệp gia quân bất khả chiến bại, lại vì bị kẻ gian hãm hại, chết thảm sa trường. Ông trời thương xót, cho ta trọng sinh, không ngờ rằng lại thành một cung nhân! Còn xém chút nữa bị vương gia tàn phế đòi mạng!? Ai tới nói cho ta biết, vị vương gia này sao lại động một tý là đòi ôm? Còn muốn hôn!??

Một người là nô tài bị vứt bỏ, một người là vương gia chịu bao ánh mắt lạnh nhạt, cuộc gặp gỡ định mệnh, cùng nhau viết nên vương triều thịnh thế.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8825/09/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8718/09/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8607/09/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8506/09/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8402/09/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8329/08/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8226/08/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8112/08/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 8006/08/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7929/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7827/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7725/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7616/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7512/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7406/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7302/07/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7212/06/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7107/06/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 7001/06/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6929/05/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6822/05/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6715/05/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6603/05/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6528/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6426/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6321/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6217/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6114/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 6006/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5901/04/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5822/03/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5717/03/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5607/03/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5502/03/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5420/02/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5312/02/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5209/02/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5101/02/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 5019/01/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4914/01/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4808/01/2020
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4731/12/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4627/12/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4516/12/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4410/12/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4323/11/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4219/11/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4113/11/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 4011/11/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3904/11/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3828/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3727/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3618/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3514/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3412/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3301/10/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3221/09/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3116/09/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 3010/09/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2905/09/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2802/09/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2730/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2625/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2522/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2420/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2314/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2210/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2106/08/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 2027/07/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1920/07/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1813/07/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1706/07/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1629/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1524/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1417/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1313/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1210/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1107/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 1006/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 902/06/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 828/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 725/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 620/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 518/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 411/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 308/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 207/05/2019
Hoàng Phi 9000 Tuổi – Chap 105/05/2019

Bình luận