#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu

Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Miêu Truyện
Ngày thêm: 27/10/2017

Đệ nhất nữ đặc công xuyên không trở về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư của phủ tướng quân. Từ tính tình nhu nhược bị áp bức đến trở thành đại tỷ. Ngoại trừ phải xử lí đám nữ nhân hay bắt nạt cô ra thì còn phải… Còn phải làm gì đọc sẽ rõ!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1806/03/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1713/02/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1605/02/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1529/01/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1423/01/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1309/01/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1201/01/2018
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1125/12/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 1011/12/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 906/12/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 828/11/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 724/11/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 618/11/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 508/11/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 408/11/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 327/10/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 227/10/2017
Hoàng Hậu Tại Thượng, Xin Nhận Một Lạy Của Vi Phu – Chap 127/10/2017

Bình luận