Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 24/10/2017

 

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3121/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3019/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2913/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2812/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2709/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2608/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2530/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2429/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2323/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2222/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2118/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2015/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1909/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1808/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1702/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1601/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1525/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1424/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1319/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1218/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1115/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1010/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 906/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 803/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 731/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 630/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 529/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 428/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 326/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 225/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 124/10/2017

Bình luận

Tết 2018