#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tên khác: Không có
Tác giả: Vạn Hoa Đồng Mạn Họa
Nhóm dịch: A3
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: www.a3manga.com
Ngày thêm: 24/10/2017

Vu Xá Mục tiểu thư, một sát thủ hiện đại tinh thông kĩ thuật dịch dung đặc hiệu! Ngoài ý muốn xuyên việt về thời cổ đại, trở thành tam tiểu thư ngốc của tướng phủ. Đối diện với một bầy bạch liên hoa, lục trà biểu, người nhà hâm dở, phúc hắc vương gia, tầm hoa hoàng tử…

Vận dụng kĩ thuật hóa trang, tự chế đạo cụ, qua năm quan trảm sáu tướng, dần dần bước lên ngôi vị hoàng hậu nương nương.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 23221/09/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 23115/09/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 23027/07/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22926/07/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22807/04/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22729/03/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22622/03/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22522/03/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22409/03/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22302/03/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22222/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22118/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 22017/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21913/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21812/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21711/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21610/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21507/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21402/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21301/02/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21229/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21122/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 21021/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20914/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20813/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20707/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20606/01/2020
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20531/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20429/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20322/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20222/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20115/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 20014/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19909/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19808/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19701/12/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19630/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19524/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19423/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19317/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19216/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19109/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 19008/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18903/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18802/11/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18728/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18626/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18522/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18419/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18314/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18212/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18106/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 18005/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17904/10/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17828/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17727/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17622/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17521/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17416/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17314/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17213/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17108/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 17007/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16901/09/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16831/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16725/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16624/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16517/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16416/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16310/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16209/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16103/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 16002/08/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15928/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15827/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15726/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15622/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15520/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15415/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15314/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15208/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15107/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 15001/07/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14930/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14824/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14723/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14621/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14516/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14409/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14308/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14204/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14102/06/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 14026/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13924/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13823/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13722/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13621/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13519/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13416/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13313/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13207/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13104/05/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 13029/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12921/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12820/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12718/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12616/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12511/04/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12429/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12328/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12224/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12118/03/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 12024/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11921/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11810/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11703/02/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11626/01/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11519/01/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11413/01/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11305/01/2019
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11230/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11122/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 11016/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10909/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10803/12/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10725/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10619/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10512/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10404/11/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10329/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10221/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10113/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 10006/10/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9929/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9822/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9717/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9610/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9504/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9402/09/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9326/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9225/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9119/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 9018/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8912/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8811/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8705/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8603/08/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8529/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8427/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8323/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8220/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8115/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 8014/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7907/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7806/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7701/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7601/07/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7524/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7423/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7317/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7215/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7109/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 7008/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6903/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6802/06/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6726/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6625/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6520/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6419/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6317/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6216/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6114/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 6013/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5905/05/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5829/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5722/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5620/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5514/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5413/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5308/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5207/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5102/04/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 5030/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4924/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4823/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4720/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4618/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4517/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4410/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4308/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4205/03/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4127/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 4025/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3920/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3819/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3714/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3613/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3507/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3405/02/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3327/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3226/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3121/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 3019/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2913/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2812/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2709/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2608/01/2018
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2530/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2429/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2323/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2222/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2118/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 2015/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1909/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1808/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1702/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1601/12/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1525/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1424/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1319/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1218/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1115/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 1010/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 906/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 803/11/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 731/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 630/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 529/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 428/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 326/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 225/10/2017
Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu – Chap 124/10/2017

Bình luận