#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Thảo Luận
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 05/09/2018

Con gái của gia đình Monique, Aristia đã được nuôi dạy để trở thành hoàng hậu tương lai của đế chế Castina. Nhưng sự xuất hiện của một cô gái lạ đã làm mọi thứ sụp đổ: Hoàng đế đã thay đổi , va Aristia đã sống với thân phận hoàng phi và kết thúc bằng cái chết.

Tuy nhiên một cơ hội thứ đã đến với cô ấy . Cô ấy đã được trùng sinh và trở về 7 năm trước. “Đây là giấc mơ hay hiện thực”, “Số phận của tôi có lặp lại?”…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4715/02/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4614/02/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4514/02/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4404/02/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4304/02/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 4030/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3922/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3822/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3721/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3621/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3508/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3404/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3302/01/2019
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3228/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3124/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3024/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2917/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2814/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2710/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2610/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2510/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2403/12/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2330/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2226/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2123/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 2019/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1918/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1814/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1709/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1609/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1505/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1401/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1301/11/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1229/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1126/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 1026/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 922/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 821/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 721/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 621/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 521/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 3-421/10/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 205/09/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 105/09/2018
Hoàng Hậu Bị Ruồng Bỏ – Chap 005/09/2018

Bình luận