#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử

Tên khác: Không có
Tác giả: Phỉ Bạch, Đào Quái Quái
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Ngôn Phong
Ngày thêm: 08/05/2017

Một thân tiểu Hoàng đế được sủng ái ngàn năm trước lại bất ngờ tới hiện tại, trong môi trường lạ lẫm vừa xuyên không trong chớp mắt, bằng việc ngày càng quen với cuộc sống hiện tại, hoa lệ nghịch tập lại lần nữa chói sáng ngàn năm ~~ cuộc sống tràn đầy kích tính, tình yêu và sự vui vẻ ~ nào nào, cùng xem quá trình trưởng thành của “phế vật” nha~~

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9825/08/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9718/08/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9608/08/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9530/07/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9427/07/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9322/07/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9212/07/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9127/06/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 9021/06/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8910/06/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8805/06/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8701/06/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8625/05/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8519/05/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8428/04/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8318/04/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8208/04/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8102/04/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 8030/03/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7927/03/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7816/03/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7710/03/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7610/03/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7526/02/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7414/02/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7303/02/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7222/01/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7114/01/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 7001/01/2020
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6924/12/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6813/12/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6703/12/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6620/11/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 64-6525/10/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6316/09/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6206/09/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6126/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 6020/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5914/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5802/08/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5705/07/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5629/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5523/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5415/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5307/06/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5211/02/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5107/02/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 5029/01/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4924/01/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4818/01/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4712/01/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4608/01/2019
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4508/09/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4411/06/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4302/06/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4230/05/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 4126/05/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 37-4006/05/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3605/05/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3503/05/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3409/02/2018
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3327/10/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3201/10/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3107/09/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 3005/09/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2903/09/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2802/09/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2701/09/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2630/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2529/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2428/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2327/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2226/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2125/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 2015/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1913/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1813/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1711/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1611/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1511/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1410/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1310/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1209/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1106/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 1005/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 901/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 801/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 701/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 601/08/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 512/06/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 431/05/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 328/05/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 217/05/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 108/05/2017
Hoàng Đế “Phế Vật” Tiến Hóa Sử – Chap 008/05/2017

Bình luận