#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
VIC Mobile Top
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối

Tên khác: Không có
Tác giả: AMBER
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 01/12/2019

Xuyên không thành công chúa của quốc vương? Cả thế giới đều trọng nam kinh nữ? Đại thần thì có thể tùy tiện xử chết công chúa một nước? vậy nên, để sống sót, cô chỉ có thể lấy lòng baba quốc vương và người anh trai nghịch ngợm của mình! Không, Cố Cô Cô không muốn vậy! Cô không chỉ không muốn lấy lòng đám đàn ông này, cô còn muốn cạnh tranh vương vị, làm nữ hoàng! Trước sự chứng kiến của hàng ngàn đại thần, cô dám mắng cha cô là shit! Nhưng lạ thay, sau khi mắng xong, phụ vương cô không chỉ không tức giận mà còn dùng thời gian rảnh của mình, cho cô nhìn ngắm thế giới mới…

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 7019/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6916/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6814/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6712/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6609/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6507/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6405/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6302/04/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6231/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6129/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 6026/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5924/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5822/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5720/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5618/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5515/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5412/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5310/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5204/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5104/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 5003/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4903/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4802/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4701/03/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4629/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4528/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4425/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4325/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4221/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4118/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 4016/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3915/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3811/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3709/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3607/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3506/02/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3431/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3331/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3229/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3129/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 3027/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2926/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2825/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2724/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2624/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2522/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2422/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2319/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2218/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2117/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 2016/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1912/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1811/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1710/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1605/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1505/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1404/01/2020
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1329/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1227/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1126/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 1022/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 921/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 820/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 713/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 612/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 510/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 406/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 305/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 202/12/2019
Hoàng Đế Bệ Hạ Đích Thiên Giới Bảo Bối – Chap 101/12/2019

Bình luận