#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoa Và Đoản Kiếm

Hoa Và Đoản Kiếm

Tên khác: Star Trail is the Sky’s Road
Tác giả: Chry Feng Xi Shen Lei
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyentranh8
Ngày thêm: 15/06/2015

Kaphisilia là con gái của 1 nhà đại quý tộc Ailide. Từ khi anh cô chết, cha mẹ cô đã tạo nhiều áp lực lên cô, bắt cô phải học nhiều thứ như: lễ nghi, kiếm thuật,… Vào 3 ngày trước ngày sinh thần của cha, Kaphisilia đã vào mật đạo của gia tộc để săn huyền thú làm quả tặng cha. Không may, cô đã gọi nhầm sói hủy diệt. May mắn thay, 1 người tên Linker đã đến cứu cô. Linkong là ai? Và cuộc gặp gỡ này đã ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Kaphisilia?

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận