#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoa Phi Hoa

Hoa Phi Hoa

Tên khác: Không có
Tác giả: Mạn Họa Show
Nhóm dịch: Tuổi Thơ Dữ Dội
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: tuoithodudoi.com
Ngày thêm: 06/01/2015

Mạch truyện là kế hoạch do Hoàng Đế tạo dựng nên. Đây là một câu chuyện được phát triển dựa theo quá trình: ức hiếp và bị ức hiếp. Bối cảnh của “Hoa Phi Hoa” hoàn toàn là hư cấu, bởi vậy bất luận trong truyện xảy ra điều gì…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận