#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô

Tên khác: Bông Hoa Nơi Bí Mật
Tác giả: Bạc Xuyên Tửu Tửu Tử
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ocumeo.com
Ngày thêm: 27/08/2019

Lần gặp nhau ngày ấy, như một bí ẩn. Một cô gái vì tìm kiếm người bạn bị ác ma bắt đi, đã xâm nhập vào biên giới của thế giới này. Hoàng tử của đám ác ma, người anh không được coi trọng, bọn họ đến cùng có quan hệ gì với cô gái ấy. Bí mật lặng lẽ trồi lên.

Ghé thăm Ổ Cú Mèo để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 87.528/11/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8724/11/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8613/11/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8505/11/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8401/11/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8322/10/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 82.516/10/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8211/10/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8101/10/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 8025/09/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7917/09/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7810/09/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7704/09/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 76.524/08/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7621/08/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7514/08/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7406/08/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7330/07/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7224/07/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7117/07/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 7009/07/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6902/07/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6825/06/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6718/06/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6611/06/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6528/05/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6421/05/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 63.514/05/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6307/05/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6230/04/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6123/04/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 6016/04/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5909/04/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5802/04/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5726/03/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5619/03/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5512/03/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5408/03/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5327/02/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5221/02/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5115/02/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 50.531/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 5023/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4916/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4815/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4711/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4610/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4509/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4408/01/2020
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4327/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4224/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4123/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 4022/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3902/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3801/12/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3730/11/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3612/11/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3501/11/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3424/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3317/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3211/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3110/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 3008/10/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2921/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2820/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2715/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2614/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2513/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2412/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2311/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2210/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2109/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 2008/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1907/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1806/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1706/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1604/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 15.504/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1503/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 14.502/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1402/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1301/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1201/09/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1131/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 1031/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 930/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 830/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 729/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 629/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 528/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 428/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 328/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 227/08/2019
Hoa Dữ Ẩn Nặc Chi Ô – Chap 127/08/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng