#Tu Chân Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hồ Tiên Này Không Tin Được

Hồ Tiên Này Không Tin Được

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Ngày thêm: 30/06/2018

Trời giáng Hồ Tiên xuống trần gian… phải sống trong bóng tối. Yêu quái tấn công bắt sống với con người… âm thầm bảo vệ anh ta!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận