Hirunaka no Ryuusei

Hirunaka no Ryuusei

Tên khác: Daytime Shooting Star
Tác giả: Yamamori Mika
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 31/01/2015

 
 

Người là ánh sao băng ban ngày vụt qua trong đời cô ấy…
Giúp cô ấy hiểu được thế nào là nhung nhớ, thế nào là yêu…
Cô bé ấy, phải trãi qua biết bao khó khăn mới tìm được ánh sao băng trong lòng mình.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hirunaka no Ryuusei – Chap 78.910/03/2016
Hirunaka no Ryuusei – Chap 78.830/11/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 78.705/07/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 78.609/05/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 78.509/05/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7822/03/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 7031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 6031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 5031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 4031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 3031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 2031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1131/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 1031/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 931/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 831/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 731/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 631/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 531/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 431/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 331/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 231/01/2015
Hirunaka no Ryuusei – Chap 131/01/2015

Bình luận