#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân

Hiên Viên Kiếm Chi Thiên Chi Ngân

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 31/08/2015

Thượng cổ thần khí Hiên Viên Kiếm, Quét sạch yêu ma,Tu bổ thiên ngân, cứu vớt muôn dân
Câu chuyện bắt đầu từ một lũ nhóc to gan xông vào Hắc Phong Ma Động…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận