Hero Waltz

Hero Waltz

Tên khác: Không có
Tác giả: Penguin Juice
Nhóm dịch: Ham Truyện
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: hamtruyen.vn
Ngày thêm: 05/02/2015

 
 

Một dự án bí mật để tạo ra một siêu anh hùng nhân tạo. Câu chuyện về một cô gái và một cậu bé không muốn trở thành một vũ khí sống.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận