#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa

Tên khác: Princess Strategy
Tác giả: Tửu Cửu
Nhóm dịch: Ngôn Phong
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 16/04/2020

Tôi xuyên không rồi! Khác với những người cha máu lạnh giết chóc kia! Cha tôi là một nữ nhi nô chính hiệu! Tôi là công chúa nhỏ duy nhất của ông ấy! Tôi còn có cả hệ thống! Cả người tôi đều là bug hack! Nhưng tôi lại không ngờ…

Ghé thăm Ngôn Phong để xem nhiều truyện hơn.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 4223/11/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 4109/11/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 4002/11/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3925/10/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3817/10/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3711/10/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3602/10/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3525/09/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3418/09/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3311/09/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3204/09/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3128/08/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 3022/08/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2915/08/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2809/08/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2707/08/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2631/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2524/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2419/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2317/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2213/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2111/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 2005/07/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1930/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1828/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1720/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1619/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1518/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1413/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1312/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1209/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1106/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 1004/06/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 925/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 823/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 718/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 616/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 509/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 408/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 303/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 202/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 101/05/2020
Hệ Thống Công Lược Của Tiểu Công Chúa – Chap 016/04/2020

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng