Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Hệ Thống Chế Tạo Nữ Thần

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenv1
Ngày thêm: 28/04/2017

 

Nữ chính tự sát rồi xuyên việt vào trong trò chơi tình cảm có vô số mỹ nam.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận