#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hãy Call Trước Khi Bốc Cháy

Hãy Call Trước Khi Bốc Cháy

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 31/05/2018

Quý Tiểu Dường Là Học Sinh Năm nhất trường  Cao đẳng Indigo, vào ngày tiên đi học cô đã thấy bí ẩn của Hội Trưởng Hội Học Sinh… Và rồi cô bị ép phải sống một cuộc sống vô cùng căng thẳng. Vì hội trưởng hội học sinh ngay ngày đầu đã cùng với cô…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận