#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Miêu Truyện
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: mieutruyen.com
Ngày thêm: 09/02/2019

Trẫm xem như đứng đầu thiên hạ thì sao? Hậu cung từng mỹ nam, mỗi người đều tránh trẫm như rắn rết, bách quan cả triều càng sợ trẫm như sợ cọp. Thiên hạ đồn đại trẫm là một tên vua hoang dâm tục tĩu, thực ra trẫm không đáng sợ như trong lời đồn, đều là do trẫm bị tên Nhiếp Chính Vương kia bức ép!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5518/09/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5412/09/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5307/08/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5207/08/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5107/08/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 5017/07/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4917/07/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4824/06/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4724/06/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4604/06/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4525/05/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4413/05/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4303/05/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4226/04/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4109/04/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 4002/04/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3925/03/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3818/03/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3711/03/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3604/03/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3526/02/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3419/02/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3318/02/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3201/02/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3105/01/2020
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 3024/12/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2917/12/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2801/12/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2723/11/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2613/11/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2504/11/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2413/10/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2330/09/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2222/09/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2111/09/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 2002/09/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1927/08/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1818/08/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1704/08/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1629/07/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 15.515/07/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1503/07/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1423/06/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1316/06/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1201/06/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1110/05/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 1028/04/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 920/04/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 810/04/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 729/03/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 622/03/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 511/03/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 403/03/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 321/02/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 214/02/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 109/02/2019
Hậu Cung Của Trẫm Cháy Rồi! – Chap 009/02/2019

Bình luận