#Của Tôi Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Morel
Nhóm dịch: Ổ Cú Mèo
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đường Tử Hoa, ocumeo.com
Ngày thêm: 03/06/2019

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi”. Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16603/12/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16502/12/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16428/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16327/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16226/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 161.524/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16123/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 16022/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15921/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15820/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15718/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15617/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15515/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15412/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15311/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15210/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15108/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 150.504/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 15004/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14903/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14802/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14701/11/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14630/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14529/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14428/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14327/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14226/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14125/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 14024/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13923/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13822/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13721/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 136.520/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13620/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13517/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13415/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13314/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13213/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13112/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 13010/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12908/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12807/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12706/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12604/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12502/10/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12430/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12329/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12228/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12127/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 12025/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11924/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11823/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11720/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11619/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11518/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11417/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11316/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11215/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11114/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 11013/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10912/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10811/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10710/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10610/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10509/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10408/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10307/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 102.207/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10204/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10104/09/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 10018/07/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9919/06/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9809/06/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9708/06/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9627/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9526/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9423/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9314/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9210/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9110/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 9008/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8907/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8806/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8705/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8605/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8502/05/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8429/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8323/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8222/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8120/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 8019/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7908/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7808/04/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7713/03/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7625/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7517/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7417/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7309/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7203/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7103/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 7003/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6901/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6801/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6701/02/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6624/01/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6513/01/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6413/01/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6306/01/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6202/01/2020
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6122/12/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 6011/12/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5909/12/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5802/12/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5730/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5626/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5523/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5423/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5311/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5211/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5104/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 5001/11/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4927/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4824/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4721/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4617/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4513/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4409/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4309/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4207/10/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4129/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 4024/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3922/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3819/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3719/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3613/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3505/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3402/09/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3330/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3228/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3124/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3021/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2920/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 28.218/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2816/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2713/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2613/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2504/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2401/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2328/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2224/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2123/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2023/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1915/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1815/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1714/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1610/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1508/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1403/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1329/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1226/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1122/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1019/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 915/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 812/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 710/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 609/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 507/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 407/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 305/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 205/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 103/06/2019

Bình luận

Float Left Đóng
Float Right Đóng