#Vương Gia Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Hậu Cung Của Nữ Đế

Hậu Cung Của Nữ Đế

Tên khác: Không có
Tác giả: Morel
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đường Tử Hoa
Ngày thêm: 03/06/2019

“Tam công chúa! Tam công chúa! Mấy phò mã của ngài lại đánh nhau rồi”. Nữ tổng giám đốc bá đạo xuyên không đến thế giới nữ tôn, trong một đêm tỉnh ngủ lại được thêm bảy lão công!! Không chỉ phải dùng quyền mưu đấu tranh để tranh đoạt vương vị, mà còn ngày ngày ứng phó với tình nhân kia…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 3021/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2920/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 28.218/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2816/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2713/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2613/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2504/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2401/08/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2328/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2224/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2123/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 2023/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1915/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1815/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1714/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1610/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1508/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1403/07/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1329/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1226/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1122/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 1019/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 915/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 812/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 710/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 609/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 507/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 407/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 305/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 205/06/2019
Hậu Cung Của Nữ Đế – Chap 103/06/2019

Bình luận