#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Hạnh Lâm Phương Hoa

Hạnh Lâm Phương Hoa

Tên khác: Không có
Tác giả: Hàm Lộ Thanh Thu
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Cake-san Team
Ngày thêm: 14/10/2017

Cứu mạng! Không hiểu sao lại xuyên tới cổ đại, còn bị một nam thần y háo sắc cưỡng hôn! Quan trọng là, ta cũng là đàn ông a, mặc dù ngươi thích thân thể này nhưng cũng không nên hết việc là phi lễ ta chứ, ta mới là chủ nhân hiện tại của thân thể này!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận