Hanamatsuri

Hanamatsuri

Tên khác: Flower Festival
Tác giả: Aki
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: False Cherry
Ngày thêm: 12/03/2015

 
 

Trong thế giới này, có những người gọi là “Hoa”, đó là những người con trai trẻ nắm giữ vai trò quan trọng. Những “chủ nhân hoa” là người mua những “hoa” ấy và quan tâm chăm sóc đến họ…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

Bình luận