#Bạn Trai Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Hắn Đến Từ Sao Hỏa

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1, Ngôn Phong
Tình trạng: Trọn bộ
Nguồn: truyenv1, ngonphongcomics.com
Ngày thêm: 03/04/2015

Hắn cùng với ta vốn cũng không thuộc loại cùng cái thế giới, Hắn vì sao mà vui? Hắn vì sao mà bi?

Theo đuổi cái dạng gì hạnh phúc? Ta nghĩ đến đây đều là cùng ta không quan hệ, thẳng đến…

… Ngày cá tháng tư năm nay, Địa Cầu bất thình lình bị thần bí người ngoài hành tinh chiếm lĩnh!!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 85.728/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 85.625/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 85.515/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8512/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8411/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8310/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8208/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8107/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 8005/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7904/01/2019
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7821/12/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7717/12/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7614/12/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7513/12/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7420/11/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7319/11/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7209/11/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7106/11/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 7005/11/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 6924/10/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 6820/10/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 6718/10/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 6617/10/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 6504/10/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 24-6430/09/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 23.126/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 22.325/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 22.215/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 2213/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 21.312/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 21.204/03/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 2123/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 20.315/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 20.215/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 20.114/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 19.313/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 19.212/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1911/02/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 18.319/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 18.219/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 18.119/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 17.314/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 17.212/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 17.111/01/2018
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 16.323/12/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 16.216/12/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 16.103/12/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1515/07/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1415/07/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 13.214/07/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 13.122/06/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1204/06/2017
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 11.226/03/2016
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 11.125/03/2016
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 10.228/01/2016
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 10.121/11/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 920/11/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 805/09/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 713/08/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 608/08/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 503/08/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 403/07/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 310/06/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 210/06/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1.213/05/2015
Hắn Đến Từ Sao Hỏa – Chap 1.103/04/2015

Bình luận