Hắc Quản Gia

Hắc Quản Gia

Tên khác: Kuroshitsuji
Tác giả: TOBOSO Yana
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Tổng hợp nhiều nguồn
Ngày thêm: 24/05/2014

 
 

Một quản gia như thế nào mới được đánh giá tốt ?

Sebastian Michaels, người hầu của gia đình danh giá nước Anh – nhà Phantomhive, được biết đến như 1 thiên tài tòan năng : kiến thức uyên bác, võ thuật cao cường, v.v….

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Hắc Quản Gia – Chap 12510/03/2017
Hắc Quản Gia – Chap 12425/01/2017
Hắc Quản Gia – Chap 12331/12/2016
Hắc Quản Gia – Chap 12211/12/2016
Hắc Quản Gia – Chap 12131/10/2016
Hắc Quản Gia – Chap 12030/09/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11901/09/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11801/08/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11728/06/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11625/05/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11522/04/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11425/03/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11324/02/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11224/02/2016
Hắc Quản Gia – Chap 11119/12/2015
Hắc Quản Gia – Chap 11027/11/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10927/11/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10827/11/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10727/11/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10627/06/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10526/05/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10422/04/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10323/03/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10226/02/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10126/02/2015
Hắc Quản Gia – Chap 10020/01/2015
Hắc Quản Gia – Chap 9920/01/2015
Hắc Quản Gia – Chap 9821/10/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9723/09/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9622/08/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9520/08/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9415/07/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 9024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 8024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 7024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 6024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 5024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 4024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 3024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 2024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1124/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 1024/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 924/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 824/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 724/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 624/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 524/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 424/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 324/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 224/05/2014
Hắc Quản Gia – Chap 124/05/2014

Bình luận