#Hào Môn Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Hắc Bạch Hữu Thường

Hắc Bạch Hữu Thường

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Đàm Khâu Các
Ngày thêm: 15/09/2018

Nghe nói rằng khi con người chết đi, ý thức sẽ hóa thành linh hồn, tiến vào vòng luân hồi. Nhưng trước khi đầu thai chuyển kiếp thì linh hồn của con người phải được siêu thoát. Nhưng lại có rất nhiều người đều không thể buông bỏ được chấp niệm của mình (như lưu luyến hoặc trả thù). Và nhiệm vụ giúp linh hồn siêu thoát ấy chỉ có thể giao cho hắc bạch vô thường đi làm…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận