Gun x Clover

Gun x Clover

Tên khác: ガン×クローバー; Gun Clover; GunxClover
Tác giả: YAMAGUCHI Mikoto, D.P
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Endless Dream, [Amethyst] Group
Ngày thêm: 22/04/2016

 
 

Trường trung học Mikado là nơi đào tạo ra những vệ sĩ tốt nhất. Và main của chúng ta, Miroto Hayama, là một trong số đó, nhưng cậu lại không hề có cấp bậc. Vậy mà cậu lại được giao cho nhiệm vụ bảo vệ một người mà từ trước tới giờ chưa ai làm được. Liệu cậu có sống sót..?

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận