#Lão Công Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Mobile Top
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Thất Tinh Thẩm Thước
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: fb.com/thattinhthamthuoc
Ngày thêm: 10/11/2017

Huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy, chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta…

Thế nhưng… Vì sao… huynh… lại muốn giết ta!!?…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 6015/05/2020
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5906/11/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5807/07/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5712/05/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5602/03/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5517/02/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5412/02/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5312/02/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5202/02/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5102/02/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 5027/01/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4927/01/2019
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4817/12/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4717/12/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4617/12/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4517/12/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4404/12/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4319/11/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4208/11/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4108/11/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 4008/11/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3901/10/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3818/09/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3718/09/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3629/08/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3529/08/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3429/08/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3329/08/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3229/08/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3122/07/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 3022/07/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2924/06/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2821/06/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2710/06/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2629/05/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2523/05/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2420/05/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2322/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2217/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2114/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 2010/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1907/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1803/04/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1721/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1617/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1517/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1413/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1313/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1207/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1107/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 1003/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 903/03/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 827/01/2018
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 726/12/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 604/12/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 504/12/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 403/12/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 320/11/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 215/11/2017
Giữ Chặt Tiểu Bạch Long – Chap 110/11/2017

Bình luận