Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Giữ Chặt Tiểu Bạch Long

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Thất Tinh Thẩm Thước
Ngày thêm: 10/11/2017

 

Huynh đã từng nói đời này nguyện nắm chặt tay ta mãi mãi, ta cũng vậy, chỉ cần được nắm chặt tay huynh ấy mãi mãi là điều ước duy nhất của ta…

Thế nhưng… Vì sao… huynh… lại muốn giết ta!!?…

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận