Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh!

Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Truyện YY
Ngày thêm: 16/01/2017

 
 

Đây là câu truyện nói về sự đấu trí đấu dũng giữa nha hoàn mềm yếu và giáo chủ độc tài, cuộc sống khôi hài yêu hận đan xen diễn ra hằng ngày.

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChapterNgày đăng
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2924/06/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2817/06/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2710/06/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2603/06/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2528/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2421/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2314/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2213/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2107/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 2007/05/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1930/04/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1830/04/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1713/04/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 16.518/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1618/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1516/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1416/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1316/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1216/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1116/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 1016/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 916/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 816/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 716/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 616/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 516/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 416/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 316/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 216/01/2017
Giáo Chủ, Chú Ý Thanh Danh! – Chap 116/01/2017

Bình luận