Gekka no Kimi

Gekka no Kimi

Tên khác: The Moonlight Prince
Tác giả: Shimaki Ako
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Blood Diamond
Ngày thêm: 18/10/2014

 
 

Cuộc gặp gỡ định mệnh của Hikaru no kimi và công nương Fujitsubo…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận