#Nam Thần Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi

Tên khác: Không có
Tác giả: Chi Trăn
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Chòi Nhỏ Của VB
Ngày thêm: 24/06/2018

Tiểu Hoàng Thư (sách 18+ :v) đột nhiên biến thành tinh, vốn chỉ muốn tu hành, ngủ, trêu quốc sư, không biết vì sao… Nàng ta cứ đi đến nơi nào, đều có đồ vật biến thành tinh.

Long ỷ, ngươi đủ rồi đấy, đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện đẩy ngã hoàng đế chứ!

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4616/05/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4516/05/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4416/05/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4316/05/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4216/05/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4120/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 4020/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3920/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3820/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3720/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3620/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3520/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3420/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3320/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3220/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3120/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 3020/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2920/01/2020
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2804/02/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2704/02/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2630/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2530/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2420/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2311/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2202/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2102/01/2019
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 2010/12/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1909/12/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1804/12/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1730/10/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1609/10/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1519/09/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1415/09/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1327/08/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1206/08/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1130/07/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 1030/07/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 930/07/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 824/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 724/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 624/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 524/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 424/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 324/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 224/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 124/06/2018
Gay Rồi! Cái Đó Thành Tinh Rồi – Chap 024/06/2018

Bình luận