#Bá Đạo Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 21/12/2018

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 16020/10/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15913/10/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15808/10/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15702/10/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15627/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15520/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15417/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15313/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15207/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15103/09/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 15026/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14923/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14820/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14714/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14612/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14508/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14404/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14302/08/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14231/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14129/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 14028/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13926/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13824/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13721/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13618/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13513/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13412/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13310/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13206/07/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13118/06/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 13015/06/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12910/06/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12804/06/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12730/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12625/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12521/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12417/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12313/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12204/05/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12127/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 12022/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11916/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11811/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11708/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11604/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11501/04/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11429/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11327/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11223/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11121/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 11018/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10910/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10808/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10704/03/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10629/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10527/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10422/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10318/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10214/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10113/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 10010/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9907/02/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9817/01/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9713/01/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9610/01/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9508/01/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9401/01/2020
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9323/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9218/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9117/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 9014/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8909/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8807/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8705/12/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8629/11/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8520/11/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8408/11/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8307/11/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8225/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8120/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 8018/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7910/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7804/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7702/10/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7626/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7524/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7419/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7318/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7212/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7110/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7005/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6903/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6830/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6727/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6622/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6520/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6415/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6311/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6209/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6107/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6006/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5901/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5830/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5727/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5622/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5514/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5406/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5305/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5202/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5126/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5018/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4915/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4815/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4710/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4630/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4528/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4421/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4314/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4212/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4106/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4006/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3929/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3826/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3724/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3622/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3519/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3417/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3313/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3211/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3109/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3004/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2928/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2827/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2726/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2623/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2522/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2418/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2314/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2207/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2126/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2019/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1915/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1814/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1731/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1629/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1524/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1423/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1322/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1218/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1116/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1015/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 911/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 810/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 709/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 601/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 531/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 431/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 327/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 226/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 124/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 021/12/2018

Bình luận