#Tuyệt Thế Ngôn Tình Trọn Bộ Trà Đá
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Truyện V1
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: truyenmh.com
Ngày thêm: 21/12/2018

Xuyên việt về cổ đại, người ta gả cho hoàng đế, gả cho vương gia, tướng quân, kém nhất cũng là tú tài, nhưng nữ chính lại phải gả cho một tên thái giám.

Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Danh sách tập truyện

ChươngNgày đăng
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7212/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7110/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 7005/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6903/09/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6830/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6727/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6622/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6520/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6415/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6311/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6209/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6107/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 6006/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5901/08/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5830/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5727/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5622/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5514/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5406/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5305/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5202/07/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5126/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 5018/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4915/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4815/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4710/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4605/06/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4630/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4528/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4421/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4314/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4212/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4106/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 4006/05/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3929/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3826/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3724/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3622/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3519/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3417/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3313/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3211/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3109/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 3004/04/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2928/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2827/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2726/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2623/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2522/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2418/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2314/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2207/03/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2126/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 2019/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1915/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1814/02/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1731/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1629/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1524/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1423/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1322/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1218/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1116/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 1015/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 911/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 810/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 709/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 601/01/2019
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 531/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 431/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 327/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 226/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 124/12/2018
Gả Cho Một Tên Thái Giám Đáng Ghét – Chap 021/12/2018

Bình luận