Fureru to Kikoeru

Fureru to Kikoeru

Tên khác: Không có
Tác giả: HONA Wakou
Nhóm dịch: Đang cập nhật
Tình trạng: Đang tiến hành
Nguồn: Devil Slayer Team
Ngày thêm: 12/05/2016

 
 

Một project tiếp theo của tác giả nozo x kimi và nozoki ana…

Tải về truyện do A3 Manga thực hiện tại đây.
Vui lòng xem một số thông tin cơ bản trước khi đặt câu hỏi cho nhóm.

Bình luận